Do głównych zadań Działu Organizacyjnego należy organizacja imprez, konkursów, przeglądów, festiwali, warsztatów, koncertów, wystaw, pokazów, spotkań literackich w Pałacu Młodzieży oraz wyjazdów krajowych jak i zagranicznych. Pomagamy również w zaplanowaniu i organizacji półkolonii w Pałacu Młodzieży, czyli Feriady i Akcji Lato.

Działalność działu opiera się o tworzony na każdy rok szkolny plan pracy, tzw. kalendarz imprez, w którym znajdują się zarówno imprezy sprawdzone i cieszące się dużym zainteresowaniem, jak i nowe, sukcesywnie wprowadzane, które rozszerzają ofertę naszej placówki.

Zasięg organizowanych imprez jest zróżnicowany, różnorodni są także adresaci działań – od dzieci i młodzieży ze Szczecina i okolic, po młodych odbiorców z województwa jak i całej Polski. Przy ich organizacji dział współpracuje z przedszkolami, szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi, ośrodkami pracy pozaszkolnej, instytucjami nauki i kultury, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, a także innymi jednostkami.

To właśnie Dział Organizacyjny dba o to, aby wszelkie informacje o tym co dzieje się w Pałacu Młodzieży docierały do wszystkich zainteresowanych. Odpowiadamy za promocję, reklamę i marketing. Informujemy lokalne media o wydarzeniach, zajmujemy się administracją strony internetowej i fanpage’u w mediach społecznościowych, tworzymy dokumentację fotograficzną z każdej imprezy.

Dekorator Pałacu Młodzieży projektuje i wykonuje scenografie oraz dekoracje do koncertów,  przedstawień teatralnych i imprez organizowanych przez placówkę, a także dba o wystrój korytarzy. Wszelkie projekty graficzne – plakaty informujące o wydarzeniach, ulotki, zaproszenia, to zadanie naszego grafika.

Nasz dział wspierają pracownicy, którzy zajmują się akustyką na imprezach i videofilmowaniem (studio nagrań).

Bogata oferta programowa, której atrakcyjność potwierdza duża liczba jej uczestników, możliwa jest dzięki sprawnej działalności organizacyjnej osób zatrudnionych w dziale.

Kontakt: