XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „POEZJA W OBRAZACH”

Aleksandra Sperska

Pałac Młodzieży zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat do udziału w kolejnej edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Poezja w obrazach”, którego celem jest m.in. upowszechnianie poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży, prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, domów kultury i innych placówek oświatowych.

Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych uczestników:

  1. 7 – 9 lat
  2. 10-12 lat
  3. 13-15 lat
  4. 16-19 lat

  • Termin dostarczania lub nadsyłania prac do Organizatora: 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  • Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na stronie internetowej Organizatora  palac.szczecin.pl w dniu: 29 maja 2020 r.
  • Wystawa pokonkursowa trwać będzie od 15 czerwca 2020 r. do 1 września 2020 r. w siedzibie Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie.
  •  

Szczegóły w regulaminie:

zdjęcie: praca Aleksandry Sperskiej do wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Dni”, II Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
Nauczyciel: Katarzyna Krzyżewska, nagroda w kat. 16-19 lat w XII Ogólnopolskim Konkursie „Poezja w obrazach” 2019