Konkurs „Ekowodni”

Dnia 5 kwietnia 2019 r. odbyło się Uroczyste Podsumowanie III Edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno- Literackiego „Ekowodni” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 41 z OI. Na konkurs wpłynęły 44 prace z 5 szkół. Plakaty przedstawiały hasła i rysunki zachęcające do dbania o czystość akwenów i oszczędzania wody.

Wyniki Konkursu:

W kategorii klas 1-3
I miejsce- Aleksander Kowalak, SP nr 63 z OI II miejsce- Aleksandra Kostecka, SP nr 68 III miejsce- ex aequo Jagoda Czyżewska, Izabela Lasota-Milewska, SP nr 68

Wyróżnienia:
Julia Jakubowska, SP nr 68 Arkadiusz Konieczny, SP nr 68 Viktor Kolesnik SP, nr 68 Hanna Stachura, SP w Trzcińsku-Zdrój

Nagrodę specjalną za szczególną wrażliwość społeczną otrzymuje:
Szymon Łacek, SP nr 68

W kategorii klas 4-8
I miejsce- ex aequo Maksymilian Bałut SP, Ksawier Sokołowski nr 41 z OI II miejsce- Hubert Niwiński ze SP nr 14 III miejsce- ex aequo Natalia Jaworska, Julia Kasperec ze SP nr 41 z OI

Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu: pani Justynie Kosowskiej, ze Szkoły Podstawowej nr 63 z OI, pani Jolancie Pińkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 68, pani Wandzie Stefanowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 14, pani Paulinie Zarychcie ze Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdrój, oraz pani Jolancie Radomskiej i pani Marzenie Rojek ze Szkoły Podstawowej nr 41 z OI.

Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Ponadto zobaczyli film edukacyjny „ Podróż kropli wody” oraz wykonywali zadania związane z filmem. Film opowiadał, jak zanieczyszczane są akweny, jak oczyszczana jest woda w Stacjach Uzdatniania Wody, jak można oszczędzać wodę. Po pamiątkowym zdjęciu odbył się poczęstunek, którego „głównym daniem” była woda.

Organizatorzy dziękują Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za wsparcie Konkursu ekologicznymi upominkami.
Organizatorzy dziękują też nauczycielom, pani Małgorzacie Ziębie i Zofii Kacalskiej-Krzywowiązie za pomoc w przeprowadzeniu imprezy.

Organizatorzy Konkursu:
Karina Czerechowicz, Jolanta Radomska