,,Chrzest Morski” w Przedszkolu Publicznym nr 65 w Szczecinie

28 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Przedszkolu Publicznym nr 65 w Szczecinie, odbyła się uroczystość ,,Chrztu Morskiego”. Imprezę przedszkolną poprowadziły nauczycielki: Ksenia Mandryk i Agata Gnap. W zabawie udział wzięły dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej ,,Żeglarze”. Celem przeprowadzonej imprezy było kultywowanie morskich tradycji naszej placówki, promowanie edukacji morskiej w przedszkolu oraz zapoznawanie z morskim charakterem naszego regionu.
Podczas uroczystości ,,Chrztu Morskiego” dzieci 6-letnie starały się zdobyć tytuł ,,Wilka Morskiego”. W obecności morskiego orszaku: Neptuna, Prozerpiny i Syrenki, wszyscy uczestnicy zostali poddani rozmaitym próbom oraz brali udział w różnych konkurencjach m.in.: śpiewanie szant, przeciąganie liny, łowienie rybek, wypicie ,,soku z rekina”, przenoszenie papierowych muszelek za pomocą słomki, układanie puzzli z wizerunkami morskich zwierząt itp.
Kandydaci na ,,Wilków Morskich” musieli wykazać się sprawnością fizyczną, odwagą, mądrością i sprytem. Po wykonaniu zadań wszystkie przedszkolaki otrzymały z rąk kapitana statku – Pani Dyrektor, dyplom i odznakę prawdziwego ,,Wilka Morskiego”.
Poprzez zorganizowane konkursy i zabawy dzieci uczyły się współpracować ze sobą, pokonywać trudności, wytrwale dążyć do wykonania zadania, a przede wszystkim rozwijały zainteresowania tematyką morską oraz zostały zapoznane z wybranymi tradycjami marynistycznymi.
Zorganizowany ,,Chrzest Morski” był okazją do krzewienia żeglarstwa i spraw morza wśród najmłodszych oraz budzenia wśród dzieci przywiązania do regionu i jego tradycji.

relacja: Ksenia Mandryk, PP 65