XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „POEZJA W OBRAZACH”.

Pałac Młodzieży zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat do udziału w kolejnej edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Poezja w obrazach”, którego celem jest m.in. upowszechnianie poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży, prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, domów kultury i innych placówek oświatowych.

Prace oparte na poezji poetów polskich będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych uczestników:

I. 7 – 9 lat
II. 10-12 lat
III. 13-15 lat
IV. 16-19 lat

Termin dostarczania lub nadsyłania prac do Organizatora: 26 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

PRZEDŁUŻAMY TERMIN DOSTARCZANIA PRAC do piątku 10 maja 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na stronie internetowej Organizatora w dniu: 27 maja 2019 r.
Wystawa pokonkursowa trwać będzie od 10 czerwca 2019 r. do 01 września 2019 r. w siedzibie Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie.

Szczegóły w regulaminie:


Na zdjęciu nagrodzona w 2018 roku praca Uli Sobieckiej (7 lat) – do wiersza Jana Brzechwy „Bajka o królu”, MDK Filia „Przystanek Maciuś”, Płock