I Festiwal The Friend SKEM Trophy

Dnia 27 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Nr 3  odbył się I Festiwal The Friend SKEM Trophy, zorganizowany przez Szkolne Koło Edukacji Morskiej „Piraci mórz”, pod patronatem Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.

Udział w festiwalu zadeklarowało 6 kół:

– z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52,

– ze Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi,

– z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 67,

– ze Szkoły Podstawowej nr 68,

– ze Specjalnego Ośródka Szkolno-Wychowawczego nr 2,

– z Technikum Mechaniczno-Energetycznego

(łącznie 53 osoby).

Celem festiwalu była:

– prezentacja działalności Szkolnych Kół Edukacji Morskiej

– propagowanie pozalekcyjnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież

– wymiana doświadczeń między uczestnikami i nauczycielami prowadzącymi SKEM-y

– popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego.

Uczestnicy przygotowali prezentacje multimedialne, oraz wystawę swoich osiągnięć. Następnie odbył się plebiscyt o charakterze otwartym, tzn. jurorami byli wszyscy Uczestnicy Festiwalu,  którzy oddawali  głosy na inne niż swoje  Koła Zainteresowań.

W trakcie przedsięwzięcia odbyło się również spotkanie integracyjne. Dzieci i młodzież bawiły się też rozwiązując zagadki  i rebusy. Poza tym starsi uczniowie  szkół podstawowych i  ponadgimnazjalnych uczestniczyli w warsztatach Escape roomu „Morska pułapka”. Uwieńczeniem działań integracyjnych było stworzenie  pracy pt. „Morze łączy” wykonanej przez wszystkich uczestników.

Laureatami Festiwalu zostali:

I miejsce – Szkolne Koło Edukacji Morskiej ze Szkoły Podstawowej nr 68,

II miejsce – Szkolne Koło Edukacji Morskiej ze Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi,

III miejsce – Szkolne Koło Edukacji Morskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52

 

Organizatorzy: Barbara Bernat i Błażej Giermakowski- opiekunowie SKEM przy ZS nr 3 w Szczecinie