WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Lista osób przyjętych 2023 2024 (doc 110 kb)
Lista osób przyjętych 2023 2024 (pdf 990 kb)

Lista osób nieprzyjętych 2023 2024 (docx 43 kb)
Lista osób nieprzyjętych 2023 2024 (pdf 622 kb)

LIMITY PUNKTOWE 2023_2024 (docx 20 kb)
LIMITY PUNKTOWE 2023_2024 (430 kb)

 

INFORMUJEMY:

Od 1 września 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., jeśli są wolne miejsca w pracowniach, decyzję o przyjęciu na zajęcia podejmuje Dyrektor Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie, według kolejności wpływu wniosków.

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 lub 3a do Regulaminu rekrutacji.

https://palac.szczecin.pl/nabor-do-pracowni/nabor-do-pracowni-2/

Zapraszamy do nowych pracowni!