Nabór uczestników na rejsy

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
do naboru na trzy rejsy:

 1. „Na szlaku Wielkich Wypraw”;
 2. Żeglarska Reprezentacja Szczecina – etap I;
 3. Żeglarska Reprezentacja Szczecina – etap II;

Oferta kierowana jest do uczniów szczecińskich placówek oświatowych, a także do uczniów z województwa zachodniopomorskiego. Biuro Projektu – Pałac Młodzieży PCE przy al. Piastów 7, Szczecin; czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 15.00.

Warunki uczestnictwa zawarte są w Regulaminach rekrutacji uczestnika w ramach projektu „Na szlaku Wielkich Wypraw” oraz Regulaminie rekrutacji uczestnika Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina.

Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:

 1. wypełnienie deklaracji uczestnika Projektu;
 2. przesłanie skanu do Biura Projektu na adres: edumorska@palac.szczecin.pl;
 3. dostarczenie oryginału lub przesłanie go do Biura Projektu;
 4. weryfikacja złożonych dokumentów;
 5. wybór kandydatów ze względu na kryterium grupy docelowej określone w § 3;
 6. rozmowa kwalifikacyjna – autoprezentacja;
 7. sporządzenie listy uczestników Projektu;
 8. przesłanie pocztą elektroniczną informacji do wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie;
 9. ogłoszenie o wynikach rekrutacji na stronach internetowych Projektu.

Koszt uczestnika rejsu: Nabór uczestników na rejsy – informacja

Nabór kończy się 15 czerwca br.

  Serdecznie zapraszamy!  


Regulamin naboru Żeglarska Reprezentacja Szczecina Deklaracja uczestnika Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina Regulamin naboru rejs Na Szlaku Wielkich Wypraw Deklaracja uczestnika rejsu Na Szlaku Wielkich Wypraw