Pierwszy numer miesięcznika „Dialogi” ukazał się 1 kwietnia 1996 roku. Specjalistyczne wydawnictwo, redagowane z myślą o środowisku oświaty, adresowane jest również do rodziców, którzy są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dziecka. To dyskusyjne forum dla wszystkich, którym leży na sercu szkoła i wychowanie młodego pokolenia.

„Dialogi” publikują artykuły o treściach oświatowych, psychologicznych, kulturalnych, filozoficznych, metodycznych. Każdemu numerowi towarzyszy hasło przewodnie. Wychowanie przez sztukę, wpływ mediów na dzieci i młodzież, książka i film, język obcy w szkole i w przedszkolu, współpraca międzynarodowa, przemoc, agresja, odkrywanie talentów – to tylko niektóre z wielu tematów, które obszernie porusza miesięcznik.

 

„Dialogi” – miesięcznik pedagogiczny
e-mail: dialogi@palac.szczecin.pl

Wydawca: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji

Redagują:

  • Ewa Karasińska (redaktor naczelna)
  • Tomasz Wiśniewski (redaktor techniczny)


Kolegium redakcyjne:

  • Paweł Bartnik
  • Katarzyna Fenczak
  • Róża Czerniawska-Karcz
  • Wiesław Seidler