Kamila Jabłońska 2016Akademia Edukacji Przedszkolaka

e-mail: k.jablonska@palac.szczecin.pl

W Pałacu Młodzieży pracuję jako nauczycielka wychowania przedszkolnego w Akademii Edukacji Przedszkolaka. W miłej i przyjaznej dziecku atmosferze panującej w naszej Akademii prowadzę zabawy i zajęcia mające na celu zintegrowanie dzieci, współdziałanie i współodpowiedzialność. Bardzo ważne w mojej pracy jest nawiązanie kontaktu z moimi maluszkami oraz praca z nimi na bazie świata im bliskiego. Ufność i uśmiech dzieci, pozwalają mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.