Nauczyciele:  Mariola Grochowska

Aktualności

PLAN NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Grochowska Mariola (doc 30 kb)

Grochowska Mariola (pdf 100 kb)

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELA DLA UCZESTNIKÓW I RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Grochowska Mariola (.pdf 77 kb)
Grochowska Mariola ( .doc 58 kb)

W pracowniach plastycznych poznajemy różnorodne techniki i formy plastyczne: od rysowania pastelami, poprzez malarstwo przy sztalugach, tworzenie z materiałów ekologicznych i odpadowych, po ceramikę, rzeźbę, malowanie na tkaninie oraz na szkle.

Uczestnicy rozwijają swoje zdolności plastyczne i zainteresowania sztuką. Twórczość jest źródłem radości, wyrazem zaangażowania, formą poznawania, przedstawiania, komentowania i kreowania rzeczywistości.

Każdy może odnaleźć radość tworzenia i własne środki wyrazu przy sztalugach, podczas rysowania, lepienia, wycinania. Powstają niepowtarzalne dzieła: wyjątkowe w oczach młodych artystów, ich rodziców, nauczycieli, a często również w opinii jurorów konkursów plastycznych.