Dariusz Mnich zdjecie nauczycielaPracownia Edukacji Morskiej

e-mail: d.mnich@palac.szczecin.pl

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii kierunek Resocjalizacja, Uniwersytetu Szczecińskiego gdzie ukończyłem studia podyplomowe o kierunkach Socjoterapia oraz Oligofrenopedagogika.

Od ponad 20 lat pracuję z młodzieżą, szczególnie młodzieżą niedostosowaną społecznie, której staram się „pokazać” uroki żeglarstwa, słońce, świeże powietrze i oczywiście otwartą przestrzeń jezior czy mórz, jak również możliwość zobaczenia ciekawych i atrakcyjnych miejsc oraz to, że w żeglarstwie zawsze jest fajne towarzystwo.  Nauczyć Etykiety Żeglarskiej i wdrażać do odpowiedzialności za siebie oraz uczyć pracy zespołowej i dyscypliny.

Z pracownią byłem związany początkowo jako opiekun Szkolnego Koła Edukacji Morskiej a od 2018 roku jestem nauczycielem w Pracowni Edukacji Morskiej w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji.