„Gotowi do lotu – mini drony” – projekt edukacyjny, moduł II

Zapraszamy uczniów szczecińskich jednostek oświatowych Gminy Miasto Szczecin, w których funkcjonują Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne /Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, Zespoły Szkół, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii/ do uczestnictwa w warsztatach, które są realizowane w ramach projektu edukacyjnego TURYSTYKA- REKREACJA – EKOLOGIA. W module II uczestnicy będą mieli okazję polecieć do wybranego przez siebie zakątka świata. Tym bardziej będzie to ekscytująca podróż, gdyż korzystając z pomocy prowadzącego zajęcia, polecą tam mini dronem! Dowiedzą się również w jaki sposób działa mini dron i jak go użytkować w sposób bezpieczny. Podczas warsztatu wspólnie stworzą niecodzienną mapę miejsc, które ich zdaniem warto odwiedzić.  Za pomocą materiałów plastycznych takich jak papier i taśma klejąca, nadadzą jej realny kształt stanowiący tor przeszkód dla pojazdu powietrznego.

Warsztaty będą odbywały się w siedzibie Pałacu Młodzieży. Placówka chcąca wziąć udział w projekcie może zgłosić jedną grupę /maks. 30 os./.
Kartę zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać do dnia 10 marca 2017 r. [CZYTAJ DALEJ]

„Cuda na fasadach” – projekt edukacyjny

W dniach od 8 do 20 grudnia, w Pałacu Młodzieży odbyły się warsztaty prowadzone przez szczecińskiego dziennikarza, historyka i przewodnika Michała Rembasa. W spotkaniach, które zrealizowane zostały w ramach PROJEKTU EDUKACYJNEGO „Turystyka- Rekreacja – Ekologia” wzięli udział członkowie Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych wraz z opiekunami.  Łącznie 180 osób z siedmiu szczecińskich placówek oświatowych. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w trakcie spotkań z Michałem Rembasem uczestniczyli w wykładzie, podczas którego mogli na dużym ekranie zobaczyć zdjęcia detali architektonicznych znajdujących się na szczecińskich kamienicach. Fotografie pochodziły z książki Autora – ”Cuda na fasadach”, której celem jest zachęcenia mieszkańców Szczecina by na nowo odkryli swoje miasto. Michał Rembas wyjaśnił uczniom jakie znaczenie miały poszczególne detale, a następnie każda z grup udała się z prowadzącym warsztaty na godzinny spacer, śladem niezwykłych zdobień. [CZYTAJ DALEJ]

Projekt edukacyjny TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA

cuda na fasadachZapraszamy dzieci i młodzież będących członkami Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych, do uczestnictwa w warsztatach, które poprowadzi Michał Rembas, szczeciński dziennikarz, historyk i przewodnik. Celem projektu jest m.in. zapoznanie uczniów w nieszablonowy sposób z historią naszego miasta oraz ukazanie architektury i sztuki Szczecina.
W ramach projektu „Cuda na fasadach” w ustalonych wg harmonogramu blokach, odbędą się spotkania poświęcone architekturze i historii szczecińskich kamienic, spacer ulicami Szczecina śladem architektonicznych wyjątkowych rozwiązań a także konkurs z nagrodami.

Warsztaty pt. „Cuda na fasadach” będą odbywały się w siedzibie Pałacu Młodzieży. Placówka chcąca wziąć udział w projekcie może zgłosić jedną grupę /maks. 30 os./.
Kartę zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać do dnia 2 grudnia 2016 r.
Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia w załączniku. [CZYTAJ DALEJ]