DATA NAUCZYCIEL INFORMACJA
26/11 – 02/12/2021 Mariola Grochowska

Zajęcia plastyczne z panią Mariolą Grochowską

w dniach 26.11. – 02.12.2021 r.

nie odbędą się

z powodu nieobecności nauczyciela
24/11/- 06/12/2021
Dariusz Mnich

Zajęcia z p. D. Mnichem
w Pracowni Edukacji Morskiej
w dniach 24 listopada – 6 grudnia 2021 r.
nie odbędą się
z powodu nieobecności nauczyciela

24-26/11/2021
Marcel Mroczek

Zajęcia teatralne z panem Marcelem Mroczkiem

nie odbędą się

z powodu nieobecności nauczyciela.

30/11/2021
Ewa Szachoń

Zajęcia taneczne z p. E. Szachoń

w dniach 30 listopada 2021

nie odbędą się

– nauczyciel na szkoleniu.