DATA NAUCZYCIEL INFORMACJA
     
25.01. – 29.01. 2021 Mariola Grochowska

Zajęcia plastyczne nie odbędą się

z powodu nieobecności nauczyciela