Zajęcia w ramach projektu Akcja Lato 2014 z nauki pływania to możliwość nabycia podstawowych wiadomości z zakresu bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju akwenów wodnych. To również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Wykazano również, że ćwiczenia w wodzie i pływania to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.