W cyrku pojawił się problem. Nieznany sprawca uwolnił wszystkie zwierzęta, a mimo to trzeba jakoś wspólnymi siłami przygotować cały występ cyrkowy. Pomogą w tym dzieci! W programie wykorzystane będą pokazy: – żonglerki, – diabolo, – flowersticka, – rollabolla, – talerzy, – elementy iluzji. Dzieci interaktywnie uczestniczą w programie, biorą udział w konkursach, żonglują, kręcą talerzami. Uzupełnieniem są zabawy ruchowe i zabawy z chustą animacyjną. Zwieńczeniem przygotowań jest wyprawa do ….. zamku!