Ideą Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska i szeroko rozumianych nauk przyrodniczych wśród społeczeństwa. Ośrodek położony jest w malowniczym i bogatym przyrodniczo otoczeniu Nadleśnictwa Trzebież w Puszczy Wkrzańskiej.

Prezentowane są tutaj wystawy, dzięki którym można poznać różne dziedziny nauk przyrodniczych. Tu nauka staje się zabawą. Każdy samodzielnie może odbyć podróż w nieznane, zgłębiając tajniki świata przyrody. Uczestnicy naszej wycieczki brali udział w doświadczeniach, prowadzili obserwacje w terenie i zwiedzali interaktywne ekspozycje. Bawiąc się zdobywali nową wiedzę.
Na zakończenie wszyscy spotkali się przy wspólnym ognisku.