Pałac Młodzieży podejmuje współpracę z wieloma placówkami i instytucjami pożytku publicznego. Taka współpraca jest zawsze korzystna dla obu stron – dzięki niej Pałac może wzbogacać swoją ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży, a w zamian dzieli się swoimi doświadczeniami i dorobkiem artystycznym.

Trudno wymienić wszystkich partnerów, z którymi współdziałaliśmy w ciągu ostatnich lat. Często była to współpraca okazjonalna, przy organizacji konkretnego przedsięwzięcia lub cyklu wydarzeń. Warto jednak wspomnieć o takich instytucjach i placówkach, które działają wspólnie z nami stale, a także o tych, z którymi współpraca była szczególnie owocna.

Politechnika Szczecińska

W roku szkolnym 2008/2009 Pałac Młodzieży zorganizował cykl spotkań z naukowcami Politechniki Szczecińskiej z Wydziału Informatyki oraz Młodzieżowego Towarzystwa Naukowego. Ich odbiorcą była młodzież szkół ponadgimnazjalnych, a tematem – fizyka. W ramach tych spotkań młodzi miłośnicy nauk ścisłych słuchali interesujących wykładów i uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych.

Komenda Miejska Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Policji, Straż Graniczna

Zawsze podczas „Feriady” i „Akcji Lato” staramy się wprowadzać do programu elementy edukacyjne związane z bezpieczeństwem. Stąd wynika ścisła współpraca z instytucjami, które nad nim czuwają. Podczas spotkań ze strażakami czy policjantami dzieci uczą się właściwego zachowania na drodze, podejmowania odpowiednich działań w razie wypadku, bezpiecznej zabawy w domu i na podwórku, mają też okazję obejrzeć pokazy sprzętu ratowniczego.

Przedstawiciele Straży Pożarnej i Policji regularnie też przychodzą z wizytą do maluchów z Akademii Edukacji Przedszkolaka. Wychodzimy bowiem z założenia, że edukację na temat bezpieczeństwa należy prowadzić już od najmłodszych lat, a zdobyte wiadomości systematycznie utrwalać.

Książnica Pomorska

Z Książnicą współpracują przede wszystkim pałacowa Multiteka i Pracownia plastyczna. Wzajemna wymiana  informacji, organizacja spotkań z  literatami, przygotowywanie i prezentacja wystaw – to główne obszary, w zakresie których prowadzone są wspólne działania.

Teatr Polski

Aktorzy i pracownicy Teatru  Polskiego  wspomagają pałacową Pracownię teatralną w prowadzonych przez nią zajęciach. Jej uczestnicy mają okazję zwiedzić miejsca niedostępne dla zwykłych gości (np. magazyn kostiumów czy pomieszczenia  techniczne), a także wypożyczać stroje lub elementy dekoracji potrzebne do spektakli.

Eureka – cuda nauki i techniki

W ramach „Feriady” i „Akcji Lato” dzieci zwiedzają tę niezwykłą wystawę, zdobywają mnóstwo ciekawych informacji i przeprowadzają naukowe eksperymenty pod fachową opieką.

Fundacja „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom” od wielu lat jest organizatorem niezwykle popularnej i skutecznej akcji propagowania idei czytelnictwa na rzecz najmłodszych. Pałac Młodzieży przygotował m.in. cykl imprez, podczas których literaturę piękną czytali: Prezydent Miasta Szczecin, dziennikarze, artyści, lekarze. Wydaliśmy również  płyty CD z nagranymi wierszami poetów polskich, które trafiły do miejskich przedszkoli. Za wszystkie działania związane z promowaniem idei czytelnictwa otrzymaliśmy nagrodę – statuetkę Fundacji.

Efektem współpracy był również cykl ogólnopolskich konferencji adresowanych do rodziców, pedagogów i bibliotekarzy: „Jak kochać dziecko?”, „Jak kochać dziecko niepełnosprawne?”„Jak kochać nastolatka?”. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: Irena Koźmińska (założycielka i prezes Fundacji, autorka książek i programów edukacyjnych), Jakub Śpiewak (pedagog, założyciel i prezes Fundacji Kidprotect, organizator szkoleń dla rodziców, nauczycieli i policjantów na temat bezpieczeństwa w internecie), Marek Hoffman (inicjator kampanii „Szkoła 2010”, metodyk Akademii Nauki w Poznaniu, autor programów edukacyjnych) oraz Aldona Pietkiewicz (bibliotekoznawca, historyk, kustosz biblioteczny, animatorka czytelnictwa dzieci i młodzieży).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Nauczyciele Pałacu Młodzieży i wychowawcy świetlic środowiskowych kierowanych przez TPD stale  współpracują  w zakresie  działań  edukacyjnych  –  przygotowywania zajęć i warsztatów tematycznych. Dzieci mogły już wziąć udział w warsztatach plastycznych (zorganizowanych przez p. M.Kucharską, p.K.Tumanowicz i p.M.Grochowską z Pracowni plastycznej) i teatralnych (prowadzonych przez p.D.Chudziankę z Pracowni teatralnej).

Ponadto w 2008 roku obie strony rozpoczęły współpracę przy realizacji Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. W jego ramach odbyły się zajęcia z języka angielskiego, gry i zabawy z pedagogiem oraz plastyka z elementami arteterapii dla dzieci pozostających pod opieką TPD.

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

W malowniczej scenerii Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach prowadzony był cykl koncertów „Cztery pory ogrodu”. Występowali w nim wokaliści z Pracowni wokalno-estradowej oraz muzycy z Pracowni akordeonowej.

Ogród odwiedzają też regularnie uczestnicy  „Feriady” i „Akcji Lato”, a także dzieci z Akademii Przedszkolaka.

Ognisko Baletowe

Współpraca z Ogniskiem Baletowym polega głównie na wspólnej organizacji przedsięwzięć – konkursów, pokazów i przeglądów. Choreografowie z Ogniska oferują uczestnikom pałacowych pracowni tanecznych pomoc merytoryczną przy tworzeniu układów, biorą też udział w konkursach jako jurorzy.

NZOZ Medycyny Szkolnej Szkolmed

Podczas organizacji zimowych i letnich półkolonii dla dzieci Szkolmed zapewnia nam fachową pomoc medyczną. Dzięki temu zarówno uczestnicy „Feriady” i „Akcji Lato”, jak też ich rodzice nie muszą martwić się o opiekę zdrowotną w czasie zajęć.

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK

Ze strony Pałacu Młodzieży z PTTK i PTSM współpracuje Pracownia turystyczno-ekologiczna. Obie strony organizują wspólne konkursy ekologiczne i plastyczne, szkolenia liderów turystyki szkolnej oraz wyjazdy edukacyjno-turystyczne dla młodzieży.

Zamek Książąt Pomorskich

Najważniejszym elementem współpracy z Zamkiem jest organizacja Małego Konkursu Recytatorskiego. Pałac Młodzieży utrzymuje ścisłe kontakty z Działem Edukacji Artystycznej, aby to przedsięwzięcie (o skali wojewódzkiej) zrealizować z sukcesem. Ponadto uczestnicy pracowni pałacowych biorą udział w przeglądach i konkursach organizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich.

Szkoły, domy kultury, Pałace Młodzieży w innych miastach

Pałac  Młodzieży  podejmuje  współpracę  ze  wszystkimi  typami  i  poziomami  szkół i przedszkoli w Szczecinie.  Do najważniejszych jej aspektów należy zaliczyć organizację i uczestnictwo w konkursach, przeglądach, uroczystościach, wydarzeniach itp.

Podobnie wygląda współpraca z domami kultury i Pałacami Młodzieży z innych miast Polski. Podstawą jest tu wymiana informacji o organizowanych przedsięwzięciach, wzajemne zapraszanie do udziału w imprezach oraz gościnne wizyty i występy.