Rada Rodziców – rodzaj organu, który reprezentowany jest przez rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne do Pałacu Młodzieży. Rada Rodziców jest powoływana do współpracy z placówką w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi dokształcania dzieci oraz funkcjonowania placówki. Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora placówki i Rady Pedagogicznej. Może także gromadzić  fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Pałacu Młodzieży.

kontakt: radarodzicow.palac@gmail.com

ROK SZKOLNY 2021/2022

Dobrowolną składkę na Radę Rodziców
należy wpłacać TYLKO na n/w konto bankowe:

Numer rachunku bankowego:
Pałac Młodzieży – PCE
RADA RODZICÓW
PKO BP I O/SZCZECIN
37 1020 4795 0000 9202 0371 5513

Przy wpłatach na konto, w tytule należy podać:

    • Imię, nazwisko dziecka,
    • nazwę zajęć lub grupy
    • nazwisko instruktora, nauczyciela
    • miesiąc za który dokonywana jest wpłata