Nauczyciele: Barbara Marcinkowska – Boruszak, Anna Kozłowska, Marcin KurylakIga Kamela Aktualności

PLAN NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Marcinkowska-Boruszak – RYTMIKA (plik pdf 81 kb)Barbara Marcinkowska-Boruszak Barbara (plik docx 28 kb) – RYTMIKA
Kamela Iga, Kurylak Marcin – PRACOWNIA ROZWOJU MUZYCZNO RUCHOWEGO (plik pdf 85 kb) Kamela Iga, Kurylak Marcin – PRACOWNIA ROZWOJU MUZYCZNO – RUCHOWEGO (plik docx 29 kb)
Kozłowska Anna – Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT (plik pdf 84 kb) Kozłowska Anna – Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT (plik docx 28 kb)

To oferta edukacyjno-opiekuńcza dla dzieci w wieku 2-5 lat. Rodzice mogą wybrać zajęcia dla swojego dziecka, które pozwolą rozwijać talent malucha. Zajęcia muzyczno-ruchowe, rytmiczne i języka angielskiego przygotowane są przez nauczycieli na podstawie autorskich programów nauczania.
Nauka angielskiego od najmłodszych lat pomoże dzieciom osiągnąć sukcesy w szkole, a równocześnie będzie pasjonującą zabawą. Poprzez słuchanie, śpiewanie, zabawy i gry dzieci w sposób naturalny nabywają umiejętności posługiwania się drugim językiem. To radość z nowej umiejętności, którą dzielą między sobą dzieci, rodzice i nauczyciele.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA 3-4-latków

Serdecznie zapraszamy najmłodsze dzieci do zabawy, tworzenia i odkrywania swoich pasji!
Połączenie trzech różnych aktywności tworzy blok zajęć trzy razy w tygodniu w godz. od 9.00-10.30:
zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe i z angielskim przez świat.

WTOREK ŚRODA CZWARTEK
9:00-9:45PRACOWNIA PLASTYCZNA
(Magdalena Kucharska)
9:00-10:30PRACOWNIA MUZYCZNO-RUCHOWA
(Iga Kamela/Marcin Kurylak)

9:00-9:45
PRACOWNIA PLASTYCZNA
(Magdalena Kucharska)
9:45-10:30Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT
(Anna Kozłowska)
9:45-10:30Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT
(Anna Kozłowska)

  angielski 02