Zapraszamy do uczestnictwa w Programie Powszechnej Nauki Pływania X 2013 – II 2014 (PROGRAM PODSTAWOWY I ETAP). Program obejmuje dzieci uczęszczające do pracowni Pałacu Młodzieży (klasa I – IV Szkoły Podstawowej).

Czas i miejsce zapisów: sekretariat PM – PCE od 25.09.2013 r. (środa) godz. 17.00 do 27.09.2013 r.
Przewidywana ilość grup: 2.
Ilość miejsc w grupie: 18 uczestników
Miejsce zajęć: pływalnia przy ul. Dunikowskiego 1

Godziny zajęć:
• sobota 12.00 – 12.45 gr. I klasa I – IV
• sobota 12.45 – 13.30 gr. II klasa I – IV

Jednorazową opłatę na Radę Rodziców w kwocie 30,00 zł należy uiścić w kasie PM w terminie 2 – 4.10.2013 r. oraz przedstawić dowód wpłaty w sekretariacie PM

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU UDZIELANE BĘDĄ OD 01.10.2013 r.
W SEKRETARIACIE PAŁACU MŁODZIEŻY