HARMONOGRAM REKRUTACJI zał 1 HARMONOGRAM (plik pdf 618 kb)
zał 1 HARMONOGRAM (plik docx15 kb)
REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny 2020_2021 (plik pdf 551 kb)
REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny 2020_2021 (plik docx 19 kb)
DEKLARACJA – dla uczestnika niepełnoletniego (kontynuacja zajęć)
Załacznik 2 – DEKLARACJA (plik pdf 340 kb)
Załącznik 2 – deklaracja_2020 (plik docx 28 kb)
DEKLARACJA – dla uczestnika pełnoletniego (kontynuacja zajęć)
Załacznik 2a – DEKLARACJA (plik pdf 354 kb)
Załącznik 2a – deklaracja_2020 (plik docx 24 kb)

Zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI (pkt. 8, § 4) „Od 1 września 2020 r. do 31 marca 2021 r., jeśli są wolne miejsca w pracowniach, decyzję o przyjęciu na zajęcia podejmuje Dyrektor Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie. Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 lub 3a do niniejszego Regulaminu”.

Wnioski o przyjęcie do pracowni w tym roku szkolnym, prosimy umieszczać w skrzynce podawczej
znajdującej się przed wejściem do naszej placówki.
WNIOSKI DRUKUJEMY JEDNOSTRONNIE!

Wniosek dla uczestników niepełnoletnich (strony 1-4) Załącznik 3 – wniosek 2020 (plik word 25 kb)
Załącznik 3 – wniosek 2020 (plik pdf 786 kb)
Wniosek dla uczestników pełnoletnich (strony 1-4) Załącznik 3a – wniosek2020 (plik word 23 kb)
Załącznik 3a – wniosek2020 (plik pdf 870 kb)


RODO

Klauzule informacyjne dla uczestników i rodziców – proces rekrutacji – LINK do strony

Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży są nieodpłatne.
Informację o dobrowolnej, miesięcznej składce na Radę Rodziców można uzyskać w kasie Pałacu Młodzieży, na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców, u nauczycieli oraz pod nr. tel. 91 422 52 61 w. 28