AEP_logo

Rodzice/opiekunowie, którzy są zainteresowani kontynuacją uczestnictwa dzieci w Akademii Edukacji Przedszkolaka w Pałacu Młodzieży – PCE w roku szkolnym 2014/2015 składają tylko deklarację kontynuacji zajęć w sekretariacie Pałacu Młodzieży do dnia 20 czerwca 2014 r. (druk do pobrania w sekretariacie Pałacu Młodzieży od dnia 16.06.2014 r.).

Złożenie deklaracji jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Akademii Edukacji Przedszkolaka.