Szanowni Państwo,
oferta oraz informacje na temat naboru na półkolonie w Pałacu Młodzieży

pojawią się na stronie internetowej 17 stycznia 2017 r.