W trakcie poniedziałkowej imprezy dzieci miały okazję sprawdzić swoje umiejętności a przy okazji lepiej się poznać i zintegrować.  Na pięciu stacjach usytuowanych w pałacowej auli odbywały się różne gry, zabawy i konkurencje. Strzelanie z łuku,  gra parkowa ,,cubb,, strzały do bramki, trafianie piłką do celu oraz zabawa chustą Klanzy. Większość z zadań należało wykonywać grupowo, liczył się czas i umiejętność współpracy.