Informacje na temat oferty i termin naboru na półkolonię w Pałacu Młodzieży
FERIADA 2016
będą dostępne od poniedziałku, 21 grudnia 2015 r. /godziny popołudniowe/.