Informacje dotyczące oferty oraz naboru na półkolonie w Pałacu Młodzieży
ukażą się na stronie internetowej w piątek, 3 czerwca b.r.