Spotkanie prowadzone przez szczecińską grupę rekonstrukcji historycznej „Dęby Arkony”, która zajmuje się odtwarzaniem kultury i życia codziennego Słowian Zachodnich, żyjących w czasach wczesnego średniowieczna, w okresie od IX do XI w. n.e.. Nazwa drużyny nawiązuje do dwóch elementów, dębów jako drzew świętych dla Słowian oraz do największej świątyni Świętowita w Arkonie na wyspie Rugia.

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej i zaczynają się od prezentacji multimedialnej na temat ciekawostek życia codziennego w czasach wczesnośredniowiecznych, zabawek, jakich używano oraz zabaw w jakie się bawiono. W trakcie oraz po prezentacji prowadzący pokazują dzieciom przedmioty codziennego użytku. Prezentowane są także sceny walki wraz z przedstawieniem używanej w tamtym okresie broni i elementów uzbrojenia ochronnego. W ostatniej części dzieci mogą swobodnie przymierzać elementy stroju bitewnego. Jest czas na pytania, zdjęcia i dyskusje.