Ogłoszenie o zamówieniu na Czarter żaglowca wraz z usługami uzupełniającymi 2018

 

 

Szczecin, 23 lutego 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„CZARTER ŻAGLOWCA WRAZ Z USŁUGAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI
NA ORGANIZACJĘ REJSÓW SZKOLENIOWO – EDUKACYJNYCH”

USŁUGI SPOŁECZNE

Na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(dalej w dokumentach: ustawa PZP)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-327 Szczecin,

Płatnik: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, al. Piastów 7,
70-327 Szczecin

 

Termin wykonania zamówienia: od 23 czerwca do 01 września 2018 r., z podziałem na etapy:

  • I etap: 23 czerwca – 04 lipca 2018 r.;
  • II etap: 09 – 20 lipca 2018 r.;
  • III etap: 13 – 22 sierpnia 2018 r.;
  • IV etap: 22 sierpnia – 01 września 2018 r.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  • Ofertę należy złożyć w Pałacu Młodzieży Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie 70-327 Szczecin al. Piastów 7 w sekretariacie, do dnia 2 marca  2018 r., do godz. 10.00.
  • Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 marca 2018 r., o godz. 11.00 w Pałacu Młodzieży Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie, 70-327 Szczecin, Piastów 7 w sali
    nr 102. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Dokumenty: