Plany zajęć 2016/2017

Zajęcia w pracowniach Pałacu Młodzieży są nieodpłatne. Uczestników obowiązuje tylko opłata na Radę Rodziców, którą miesięczną wysokość ustala na każdy rok szkolny Rada Rodziców.

/szczegółowe informacje oraz plan po kliknięciu na daną pracownię/

Pracownia Nauczyciel
Pracownia Teatralna  Iwona Faj
Pracownia Teatralna  Marcel Mroczek
Pracownia Muzyki Etnicznej  Leszek Wiszniewski
Pracownia Muzyki Etnicznej  Ryszard Dziubak
Pracownia Muzyczna  Mariusz Zygmunt
Pracownia Gitarowa  Szymon Lipski
Pracownia GitarowaNOWOŚĆ  Maciej Kazuba
Pracownia Wokalno – Estradowa  Dariusz Chmielewski
Pracownia Tańca Nowoczesnego Aneta Pilarska – Adamus
Pracownia Tańca Współczesnego  Ewa Szachoń
Pracownia Gimnastyczno – Taneczna  Dorota Lindner- Baran
Pracownia Tańca Etnicznego  Justyna Kozłowska
Pracownia Plastyczna – Dziecięce Warsztaty Plastyczne i Młodzieżowe Warsztaty Plastyczne z Pracownią Batiku Mariola Grochowska
Pracownia Plastyczna  Bogumila Kuźnicka
Pracownia Ceramiczna Kornelia Tumanowicz
Pracownia TkackaNOWOŚĆ Iwona Durlik
Pracownia Modelarstwa Zenon Urbanowicz
Pracownia Fotografii Cyfrowej i Grafiki Komputerowej Jarosław Wochowski
Szachy Jan Czuchnicki
Pracownia Karate Tradycyjnego Paweł Karpow,
Przemysław Kusztykiewicz
Pracownia Turystyczno -Ekologiczna Magdalena Włodkowska
Elżbieta Wielgoszewska
Pracownia Edukacji Morskiej Jolanta Gałęzowska
Krzysztof Synowiec
PRACOWNIE EDUKACJI PRZEDSZKOLAKA
Pracownia rytmiczna Iwona Szary, Marcin Kurylak
Pracownia rytmiczna Barbara Marcinkowska – Boruszak
Język angielski Anna Kozłowska
Pracownia plastyczna Magda Sobczyńska