NABÓR do pracowni 2019/2020

Informacje na temat naboru na nowy rok szkolny 2019/2020

 – wnioski należy składać w sekretariacie Pałacu Młodzieży w dniach 22-29 maja.
WNIOSEK PROSIMY DRUKOWAĆ JEDNOSTRONNIE

 

PLANY NA NOWY ROK SZKOLNY – wkrótce

RODO

Klauzule informacyjne dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji