Multimedia

Film obrazujący działalność Pałacu Młodzieży zrealizowany został w roku szkolnym 2015/2016.