Bieżący numer

Nr 2 (219)
luty 2018
Szczecin

ELEKTRONICZNE WYDANIE MIESIĘCZNIKA DIALOGI DOSTĘPNE JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ SZCZECIŃSKIEGO PORTALU EDUKACYJNEGO

W najnowszym numerze „Dialogów” przeczytać można m.in.:

Fragmenty

„Oj dana, dana, nie ma szatana”, czyli o diabłach polskich

Z naszymi „regionalnymi” diabłami jest trochę trudnej. Na Pomorzu zaszła po drugiej wojnie światowej wymiana ludności, szczególnie zaś na Pomorzu Zachodnim, gdzie wymiana ta była praktycznie kompletna. Osiedli tu przybysze z Polski Centralnej, z dawnej Kongresówki, z Wielkopolski, z Kresów, a także przesiedleńcy z Akcji „Wisła” – Łemkowie i Ukraińcy. Pojawili się Cyganie, Tatarzy Polscy, a później Grecy i Macedończycy. s.4-7

 

Specjalność: technik humanista, czyli „VITA-MINA” radości w ZCEMiP w Szczecinie

Teatr Szkolny „VITA-MINA” Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie zaprzecza stereotypom i wytacza ciężkie działa w walce o przypomnienie, że w codziennej gonitwie za dobrą notą na lekcji, za sukcesem, pieniądzem i karierą nie można zapominać o drugim człowieku, jego zwykłych radościach i problemach. s.8-10

 

… Mam to od pokoleń. Moja mama, moja babcia to artystyczne dusze…

Osiągnięte efekty dają dzieciom duże zadowolenie i są źródłem przeżyć estetycznych wynikających z uczestnictwa w kulturze. Istotnym momentem decydującym o powodzeniu lub niepowodzeniu w nauczaniu sztuki jest zainteresowanie (śpiewem, tańcem, grą na instrumentach, tworzeniem muzyki, a także słuchaniem muzyki). s. 11-14

 

„Czytam, bo lubię, a nie bo muszę” 

Zatem ważną funkcję w procesie czytelniczym pełni biblioteka szkolna. Upowszechnianie czytelnictwa może się odbywać w różnych kierunkach i na różnych płaszczyznach szkolnych. Jednym z takich rozwiązań jest założenie w szkole Klubu Czytającego Rodzica. Zaangażowanie rodzica w proces czytelniczy, odbywający się na terenie szkoły, ułatwia kontakt dziecka z książką. s. 15-16

  

„Małymi krokami w ślady wielkich mistrzów”

Kontakt ze sztuką – zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy – rozwija u dziecka ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również w odkrywaniu swojego „ja”. s. 20-21

 

W numerze także:

  • Jak „RAPSODIA” w SP 51 wkracza w świat kultury
  • Edukacja teatralna w wychowaniu przedszkolnym
  •  „Przedszkolny artysta”
  • Jak tworzymy teatr
  • Muzykowanie kluczem do delikatnych strun wrażliwej duszy
  • Mistrzowie na pointach
  • Z wiatrem w żaglach

POPRZEDNIE NUMERY 2017/2018

TUTAJ