Numer konta Rady Rodziców

Miesięczną opłatę na konto Rady Rodziców należy wpłacać w kasie Pałacu lub na n/w konto bankowe:

Pałac Młodzieży PCE. Rada Rodziców
PEKAO S.A. IV O/Szczecin
Nr: 71 1240 3930 1111 0000 4229 0616

Przy wpłatach na konto, w tytule należy podać:

    • Imię, nazwisko dziecka,
    • nazwę zajęć lub grupy
    • nazwisko instruktora, nauczyciela
    • miesiąc za który dokonywana jest wpłata