49. wieczór literacki w Pałacu Młodzieży

Zapraszamy 23 listopada o godzinie 17:30 do Pałacu Młodzieży przy al. Piastów 7 na 49. wieczór w cyklu spotkań W PAŁACU literacko. Tego dnia odbędzie promocja najnowszego poetyckiego tomu RÓŻY CZERNIAWSKIEJ-KARCZ, pt. „zapytaj jabłoni…”
Bohaterką wieczoru będzie szczecinianka, poetka, eseistka, publicystka, redaktorka serii: akcent, promująca z tejże serii 50. książkę a jednocześnie swój 11. tomik wierszy. Inicjatorka i organizatorka spotkań W PAŁACU literacko tym razem da się poprowadzić w rozmowie lirycznej o swojej twórczości, prezentowanej w najnowszym tomie wierszy, odsłoni nie tylko swoje działania na rzecz kultury, ale przede wszystkim da się przepytać ze swojego intymnego dziennika lirycznych doznań i wzruszeń… nieco warsztatu, ale przede wszystkim wiersze z ulotnym zapachem jabłoni kwitnących czy owocujących, będą dominować podczas wieczoru… ponieważ jak objaśnia sama Autorka we wstępie do swojego nowego tomu:

Motyw przewodni obecnego tomu wierszy ma swoją wieloznaczną, w tym mocno symboliczną, wymowę i staje się ważnym akcentem, nie tyle zagubionym, co celowo ukrytym między wierszami… Dlatego, zapewniam, jabłka-wiersze z mitycznej celtyckiej krainy na Avalonie zawsze skuszą swoim smakiem i aromatem…
Aby za bardzo jednak nie odsłaniać (nie objaśniać) poetyckiego wnętrza tomu zapytaj jabłoni…, należy przywołać słowa Edwarda Balcerzana: tylko wtedy czytanie poezji daje pełną satysfakcję, gdy nikt nas nie poucza, jak przeżywać cudze obrazy przeżyć.
Odkrywaj więc sam, Czytelniku, moją, a teraz już Twoją, krainę poetyckich ogrodów Edenu czy Avalonu, w której przez cały rok jednocześnie kwitną i owocują jabłonie, a czasem odpowiadają nawet na niezadane pytania… dlatego bez obawy…
jedz jabłka-wiersze karm się owocem niezakazanym
pielęgnuj jabłonie na Avalonie i weź
jabłko
Zapraszamy więc wieczorową porą jesienną na jabłeczną rozmowę, którą poprowadzi Danuta-Romana SŁOWIK. [więcej]

Spotkanie z Danutą Romaną Słowik

Lirycznie i epicko wybrzmiał 48. wieczór z cyklu W PAŁACU literacko na październikowym spotkaniu w Pałacu Młodzieży. A powodem tych jesiennych i literackich nastrojów były promowane książki Danuty-Romany Słowik, poetki i powieściopisarki, także malarki, która już po raz kolejny prezentowała swoją twórczość w pałacowym salonie. Wybrzmiały liryczne strofy wierszy z tomiku Złamać skrzydło motyla…, aczkolwiek nie przygotowały one w pełni do odbioru tematów, które zaserwowały rozmówczynie – Autorka Danuta Romana Słowik i prowadząca Róża Czerniawska-Karcz, bowiem 48. książka wydana w serii: akcent, a będąca czwartą książką Pisarki całkowicie odbiega tematyką od poetyckiej aury Jej wierszy. [więcej]

W PAŁACU literacko – WIECZÓR 48.

W czwartek, 5 października 2017 r., o godzinie 17.30 w Pałacu Młodzieży – PCE przy al. Piastów 7 w Szczecinie, w sali multimedialnej 106 odbędzie się wieczór literacki z cyklu z pisarzami i poetami nie tylko szczecińskimi. Tym razem będzie to promocja dwóch książek DANUTY-ROMANY SŁOWIK, wydanych w serii akcent: „Rozmowa… z jednej nocy” (powieść) i tom poezji „Złamać skrzydło motyla”.
Autorka, Danuta-Romana Słowik jest poetką prozatorką, publicystką a ponadto malarką i rysowniczką. Wydała dotychczas prozę „Tułacze losy” i tom wierszy pisanych na obczyźnie „Europa bez granic…” W 2012 roku nawiązała kontakt ze szczecińskim środowiskiem literackim i zaangażowała się mocno w działania szczecińskiego oddziału ZLP, stąd Jej debiut w serii akcent. [więcej]

„Wieczór pełen poezji i urodzinowych wzruszeń” – spotkanie z Heleną Pilarską

25 maja 2017 roku w PAŁACU było znowu literacko. Po raz 47. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wieczorze poetyckim, którego bohaterką była tym razem i … znowu! policka poetka, malarka, ilustratorka swoich książek, Helena Pilarska. Poetycką rozmowę poprowadziła z Szacowną Jubilatką, gdyż Helena Pilarska obchodziła tego wieczoru swoje 88 urodziny, Róża Czerniawska-Karcz. Obie panie raczyły przybyłych gości najnowszymi wierszami z wydanych na tę rocznicową okazję dwóch tomów poezji Autorki Mojej Struny: Przemijam tu sama… książki w serii: akcent oraz arkusza poetyckiego z sonetami pt. Sonety… z twarzą.

Był to więc wieczór pełen poezji i urodzinowych wzruszeń. POETKA, czytając swoje wiersze, przeniosła słuchaczy w swoiście widziany świat, fascynując prostotą obrazka, trafnym słowem, niejednokrotnie pełnym poczucia humoru, ale również nostalgicznym, dojrzałym spojrzeniem na zwykły dzień, na przemijanie Czasu, na samotność i na radości – nawet te najmniejsze, które przysparzają Jej krótkich chwil prawdziwego szczęścia. Ma Ona bowiem cudowny dar dostrzegania piękna we wszystkim, co Ją otacza a także przelewania tego piórem czy pędzlem na papier. Oczarowała licznie przybyłą publiczność, która często nagradzała Ją oklaskami. Na zakończenie prezentacji owacjom na stojąco nie było końca. Bukiety kwiatów, gratulacje, laudacja odczytana przez Prezesa ZLP, Leszka Dembka oraz wręczony Medal Szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich „Gloria Cultura” o treści: „Za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania i promocji kultury literackiej i sztuki Pomorza Zachodniego, wzbogacanie swoją twórczością literacką i malarską dorobku szczecińskich Pisarzy z Oddziału ZLP”, było ukoronowaniem części oficjalnej. A po niej, w takt Chopinowskiego Poloneza, Leszek Dembek poprowadził Szacowną Jubilatkę do salonu, gdzie odśpiewano na Jej cześć „100 lat”. Przy torcie, który rozbłysnął fontanną sztucznych ogni i urodzinowymi świeczkami, każdy miał okazję uzyskać autograf i zamienić kilka słów z Heleną Pilarską. To było zdecydowanie niepowtarzalne spotkanie! [więcej]

Jubileusz i promocja dwóch tomów poezji Heleny Pilarskiej

25 maja o godzinie 17:30 odbędzie się 47. wieczór z  poezją. Spotkanie w cyklu spotkań W PAŁACU literacko poprowadzi Róża Czerniawska – Karcz. Bohaterką spotkania będzie policka poetka, malarka, ilustratorka swoich książek, Helena Pilarska, która potrafi oczarować prostotą obrazka, urodą trafnego słowa, wnikliwością spojrzenia na zwykły dzień, na ulotność uczucia, na jego siłę przetrwania, w czasie i przestrzeni pamięci. [więcej]

Słowik i Róża, czyli 46 wieczór literacki w Pałacu Młodzieży

Już po…  46. wieczór z cyklu „W PAŁACU literacko” należy do historii. Szkoda. To było wyjątkowe spotkanie. Tym razem nie Róża Czerniawska-Karcz – organizatorka i realizatorka tego cyklu – prezentowała kolejnego autora, ale to mnie przypadł zaszczyt zaprezentowania Jej twórczości.
Dorobek literacki, poetycki Róży Czerniawskiej-Karcz jest bardzo pokaźny. Zamiarem moim było jednak przedstawić twórczość Róży – że użyję w tym miejscu metafory – w pełnym rozkwicie. Nawiązując do tytułu spotkania „poetki… nie tylko piszą”, ale również – a może przede wszystkim – czytają wiersze, skupiłyśmy się na inspiracjach, na wierszach, które miały wpływ na osobiste przeżywanie poezji. [więcej]