W PAŁACU literacko – WIECZÓR 48.

W czwartek, 5 października 2017 r., o godzinie 17.30 w Pałacu Młodzieży – PCE przy al. Piastów 7 w Szczecinie, w sali multimedialnej 106 odbędzie się wieczór literacki z cyklu z pisarzami i poetami nie tylko szczecińskimi. Tym razem będzie to promocja dwóch książek DANUTY-ROMANY SŁOWIK, wydanych w serii akcent: „Rozmowa… z jednej nocy” (powieść) i tom poezji „Złamać skrzydło motyla”.
Autorka, Danuta-Romana Słowik jest poetką prozatorką, publicystką a ponadto malarką i rysowniczką. Wydała dotychczas prozę „Tułacze losy” i tom wierszy pisanych na obczyźnie „Europa bez granic…” W 2012 roku nawiązała kontakt ze szczecińskim środowiskiem literackim i zaangażowała się mocno w działania szczecińskiego oddziału ZLP, stąd Jej debiut w serii akcent. [więcej]

„Wieczór pełen poezji i urodzinowych wzruszeń” – spotkanie z Heleną Pilarską

25 maja 2017 roku w PAŁACU było znowu literacko. Po raz 47. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wieczorze poetyckim, którego bohaterką była tym razem i … znowu! policka poetka, malarka, ilustratorka swoich książek, Helena Pilarska. Poetycką rozmowę poprowadziła z Szacowną Jubilatką, gdyż Helena Pilarska obchodziła tego wieczoru swoje 88 urodziny, Róża Czerniawska-Karcz. Obie panie raczyły przybyłych gości najnowszymi wierszami z wydanych na tę rocznicową okazję dwóch tomów poezji Autorki Mojej Struny: Przemijam tu sama… książki w serii: akcent oraz arkusza poetyckiego z sonetami pt. Sonety… z twarzą.

Był to więc wieczór pełen poezji i urodzinowych wzruszeń. POETKA, czytając swoje wiersze, przeniosła słuchaczy w swoiście widziany świat, fascynując prostotą obrazka, trafnym słowem, niejednokrotnie pełnym poczucia humoru, ale również nostalgicznym, dojrzałym spojrzeniem na zwykły dzień, na przemijanie Czasu, na samotność i na radości – nawet te najmniejsze, które przysparzają Jej krótkich chwil prawdziwego szczęścia. Ma Ona bowiem cudowny dar dostrzegania piękna we wszystkim, co Ją otacza a także przelewania tego piórem czy pędzlem na papier. Oczarowała licznie przybyłą publiczność, która często nagradzała Ją oklaskami. Na zakończenie prezentacji owacjom na stojąco nie było końca. Bukiety kwiatów, gratulacje, laudacja odczytana przez Prezesa ZLP, Leszka Dembka oraz wręczony Medal Szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich „Gloria Cultura” o treści: „Za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania i promocji kultury literackiej i sztuki Pomorza Zachodniego, wzbogacanie swoją twórczością literacką i malarską dorobku szczecińskich Pisarzy z Oddziału ZLP”, było ukoronowaniem części oficjalnej. A po niej, w takt Chopinowskiego Poloneza, Leszek Dembek poprowadził Szacowną Jubilatkę do salonu, gdzie odśpiewano na Jej cześć „100 lat”. Przy torcie, który rozbłysnął fontanną sztucznych ogni i urodzinowymi świeczkami, każdy miał okazję uzyskać autograf i zamienić kilka słów z Heleną Pilarską. To było zdecydowanie niepowtarzalne spotkanie! [więcej]

Jubileusz i promocja dwóch tomów poezji Heleny Pilarskiej

25 maja o godzinie 17:30 odbędzie się 47. wieczór z  poezją. Spotkanie w cyklu spotkań W PAŁACU literacko poprowadzi Róża Czerniawska – Karcz. Bohaterką spotkania będzie policka poetka, malarka, ilustratorka swoich książek, Helena Pilarska, która potrafi oczarować prostotą obrazka, urodą trafnego słowa, wnikliwością spojrzenia na zwykły dzień, na ulotność uczucia, na jego siłę przetrwania, w czasie i przestrzeni pamięci. [więcej]

Słowik i Róża, czyli 46 wieczór literacki w Pałacu Młodzieży

Już po…  46. wieczór z cyklu „W PAŁACU literacko” należy do historii. Szkoda. To było wyjątkowe spotkanie. Tym razem nie Róża Czerniawska-Karcz – organizatorka i realizatorka tego cyklu – prezentowała kolejnego autora, ale to mnie przypadł zaszczyt zaprezentowania Jej twórczości.
Dorobek literacki, poetycki Róży Czerniawskiej-Karcz jest bardzo pokaźny. Zamiarem moim było jednak przedstawić twórczość Róży – że użyję w tym miejscu metafory – w pełnym rozkwicie. Nawiązując do tytułu spotkania „poetki… nie tylko piszą”, ale również – a może przede wszystkim – czytają wiersze, skupiłyśmy się na inspiracjach, na wierszach, które miały wpływ na osobiste przeżywanie poezji. [więcej]

46. wieczór literacki – spotkanie z Różą Czerniawską – Karcz

Rozmowa Poetek o… czytaniu, pisaniu wierszy… o poetyckich fascynacjach… o Szczecińskiej Wiośnie Poezji…

Już 27 kwietnia o godzinie 17:30 w szczecińskim Pałacu Młodzieży przy al. Piastów 7 w cyklu spotkań W PAŁACU literacko będzie miało miejsce 46. spotkanie autorskie. Tym razem bohaterką wieczoru będzie sama organizatorka i realizatorka cyklu W PAŁACU literacko – Róża Czerniawska-Karcz.
Poetka, prozatorka, publicystka, animatorka wydarzeń literackich w Szczecinie, w regionie i kraju. Autorka 10 tomów poetyckich oraz redaktorka i autorka wstępów do kilkudziesięciu wydawnictw książkowych, w tym w serii: akcent; w rozmowie z prowadzącą spotkanie Danutą Romaną Słowik/poetką, prozatorką, malarką/ zaprezentuje swoją twórczość poetycką.
Obie poetki będą czytać nie tylko swoje wiersze, będą rozmawiać też o inspirującej roli poezji, o ulubionych autorach wierszy, przywoływać będą teksty poetyckie, które są dla nich ważne czy inspirujące. [więcej]

9 lutego 2017 roku W PAŁACU było znowu literacko

To był już 45. Wieczór Literacki z cyklu spotkania z pisarzami i poetami nie tylko szczecińskimi, które odbywają się z inicjatywy Związku Literatów Polskich Oddział Szczecin we współpracy z Pałacem Młodzieży. Tym razem gościem Pani Róży Czerniawskiej-Karcz był kpt. ż. w. Józef Gawłowicz, pisarz marynista, wspaniały gawędziarz, autor wielu publikacji naukowych, ale też 10 książek literackich. Jego najnowsza książka „Morski kurier Giedroycia” to opis 26 lat kontrabandy wolnego słowa na statkach różnych bander, m.in. Polskich Linii Oceanicznych. Przywożone przez Gawłowicza publikacje, np. „Kultura”, rozchodziły się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki i dopiero po latach wielu szczecińskich opozycjonistów dowiedziało się, komu zawdzięczali dostęp do zakazanej lektury. [więcej]