„Każdy może śpiewać” – eliminacje, wyniki

21 kwietnia, odbyły się eliminacje do XX edycji konkursu „Każdy może śpiewać”. Jurorzy konkursu, w składzie: Przewodniczący: Dariusz Chmielewski i Członkowie: Małgorzata Wieland oraz Krzysztof Machowski przesłuchali łącznie 47 solistów oraz 1 duet wokalny.
Zdecydowano, że do finału XX edycji konkursu zakwalifikowani zostaną następujący wykonawcy: [CZYTAJ DALEJ]

Mały Konkurs Recytatorski 2018/etap dzielnicowy – wyniki

W sobotę 24 lutego, w Pałacu Młodzieży odbył się Mały Konkurs Recytatorski – etap dzielnicowy dla szkół niepublicznych, którego organizatorem jest Dział Edukacji Artystycznej ARA Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Do przesłuchań przystąpiło 34 recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Jury po wysłuchaniu recytatorów postanowiło przyznać tytuł LAUREATA niżej wymienionym osobom: [CZYTAJ DALEJ]

II Miejski Konkurs Fotograficzny „Fantastyczny Szczecin” – wyniki

17 lutego w trakcie trwania Pałacowego Uniwersytetu Fantastycznego ogłoszono wyniki drugiej edycji Miejskiego Konkursu Fotograficznego „Fantastyczny Szczecin”. Jury oceniając zdjęcia brało pod uwagę zgodność pracy z regulaminem i z tematem konkursu, walory artystyczne, jakość i technikę wykonania oraz pomysłowość autora. Poniżej wyniki: [CZYTAJ DALEJ]

XIX Edycji Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej – etap rejonowy – wyniki

Już po raz dziewiętnasty spotkaliśmy się na Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej, który odbył się 5 grudnia 2017 r. w Pałacu Młodzieży. Do etapu rejonowego łącznie zgłosiło się 19 zespołów wokalnych oraz 49 solistów indywidualnych. Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników postanowiło zakwalifikować do przesłuchań finałowych, które odbędą się w dniach 19 – 21 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 35 niżej wymienione osoby. SERDECZNIE GRATULUJEMY! Dyplomy z kwalifikacją do finału oraz drobne słodycze będą do odebrania w Dziale Organizacyjnym w Pałacu Młodzieży od dnia 11 grudnia w godzinach 8:00 – 16:00 (wtorki 10:00-18:00).

[CZYTAJ DALEJ]

WYNIKI XIX edycji konkursu „Każdy może śpiewać”

27 maja odbyła się XIX edycja konkursu „Każdy może śpiewać” organizowanego przez Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie. Jury w składzie: Dariusz Chmielewski (przewodniczący), Małgorzata Wieland, Krzysztof Machowski, Ryszard Dziubak po przesłuchaniu 26 uczestników dokonało oceny i postanowiło przyznać Nagrodę GRAND PRIX Wiktorii Pietras z Pałacu Młodzieży w Koszalinie,
przyznając 231 punktów/ kier. art. Małgorzata Orłowska/.

Ponadto tytuł LAUREATA zdobyli: [CZYTAJ DALEJ]

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Poezja w obrazach – poetów polskich” – wyniki

Popularyzacja twórczości plastycznej oraz upowszechnianie poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży, to cele organizowanego już od 10 lat przez Pałac Młodzieży konkursu plastycznego. Na tegoroczną edycję adresowaną jak zawsze do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz domów kultury i innych placówek oświatowych wpłynęło 335 prac z 54 placówek oraz od uczestników indywidualnych. Komisja w składzie – Mariola Grochowska (przewodnicząca), Bogumiła Kuźnicka oraz Aleksandra Muras, dokonała oceny prac w czterech regulaminowych kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16-19 lat

Komisja przyznała 11 równorzędnych nagród oraz 11 równorzędnych wyróżnień: [CZYTAJ DALEJ]