II Miejski Konkurs Fotograficzny „Fantastyczny Szczecin”

Już po raz drugi Pałac Młodzieży w Szczecinie, zaprasza do konkursu fotograficznego realizowanego w ramach projektu Pałacowy Uniwersytet Fantastyczny. Jeśli masz więcej niż 13 i mniej niż 25 lat zbierz grupę przyjaciół, wyjdź z domu i udowodnij, że SZCZECIN JEST FANTASTYCZNY!

Tematem przewodnim fotografii, które wezmą udział w konkursie jest Fantastyczny Szczecin. Przez termin „fantastyczny” należy rozumieć taki sposób konstruowania świata przedstawionego na zdjęciu, który przekształca rzeczywistość. Fantastyka przejawia się we wprowadzaniu elementów cudowności, irracjonalizmie, konstruowaniu nierzeczywistych postaci, takich jak duchy, zjawy czy gnomy.

Na prace czekamy  do 1 lutego 2018 r. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 2 fotografie o wymiarach 20 x 30 [więcej]

Mały Konkurs Recytatorski 2018 – etap dzielnicowy dla szkół niepublicznych

Pałac Młodzieży zaprasza uczniów szkół niepublicznych oraz uczestników zajęć domów kultury i placówek pozalekcyjnych do wzięcia udziału w Małym Konkursie Recytatorskim, którego organizatorem jest Dział Edukacji Artystycznej Zamku Książąt Pomorskich. Przegląd odbędzie się w sobotę, 24 lutego 2018 r. w Pałacu Młodzieży przy Al. Piastów 7 w Szczecinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lutego 2018 r. 

CELE KONKURSU: podnoszenie kultury słowa, zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą,sięganie do piśmiennictwa wszystkich epok. Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze z publikowanej literatury dziecięcej dla recytatorów klas I – III oraz wiersz i prozę dla recytatorów od klasy IV wzwyż. Szczegóły w regulaminie konkursu. [więcej]

XIX Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej – etap rejonowy

We wtorek 5 grudnia 2017 r. w Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie odbędzie się etap rejonowy XIX Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej. Festiwal  adresowany  jest  do  solistów  przedszkoli, szkół  podstawowych,  gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (do 8 osób). Uczestnicy biorą udział w konkursie wokalnym. Repertuar powinien obejmować: kolędy, pastorałki i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej wykonane w języku polskim.
Karty zgłoszeń przyjmowane są w naszej placówce do 27 listopada /szczegóły w regulaminie festiwalu/.

Przeglądy rejonowe kwalifikują 3 solistów i 3 zespoły w każdej kategorii do finału festiwalu, który odbędzie się w dniach 19 – 21 grudnia 2017 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 35

Organizatorzy Festiwalu: Urząd Miasta Szczecin, Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie oraz Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie

Współorganizatorzy: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji oraz Szkoły Podstawowe oraz Szkoły Podstawowe nr 23, nr 51, nr 55, PP nr 23, PP nr 62, PP nr 52

 

XVIII Prezentacje Taneczne A TERAZ MY – zapraszamy!

W sobotę, 17 marca 2018 r. w Hali Sportowej Zespołu Obiektów Szczecińskiego Domu Sportu w Szczecinie odbędą się XVIII Prezentacje Taneczne „A teraz MY”. Celem przeglądu jest m.in. prezentacja dorobku artystycznego szkół i placówek wychowania pozaszkolnego,konfrontacja osiągnięć rówieśniczych, wzbogacenie doświadczeń scenicznych młodych wykonawców oraz wymiana doświadczeń nauczycieli i instruktorów.

Do udziału w przeglądzie, zapraszamy zespoły złożone z uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego. Zespoły należy zgłaszać wg kategorii wiekowych. Przy ustalaniu wieku uwzględnia się rok urodzenia uczestnika: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, pow. 16 lat [więcej]

IX Miejski Przegląd Twórczości Przedszkolnej „ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT” – edycja ekologiczna

Pałac Młodzieży zaprasza do udziału w IX Miejskim Przeglądzie Twórczości Przedszkolnej „ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT” – edycja ekologiczna. Przegląd skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.To wyjątkowa możliwość dobrej zabawy i zaprezentowania swoich umiejętności na scenie. Przygotowany program o tematyce ekologicznej powinien zawierać elementy muzyki i ruchu zgodnie z rodzajem prezentacji: prezentacje wokalne (soliści), prezentacje wokalne (zespół), prezentacje taneczne (zespół). Zgłoszenia przyjmujemy do 5 kwietnia 2018 r. Przegląd rozpocznie się w Pałacu Młodzieży, w czwartek 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00.
Szczegóły w regulaminie: