XIX Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej – etap rejonowy

We wtorek 5 grudnia 2017 r. w Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie odbędzie się etap rejonowy XIX Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej. Festiwal  adresowany  jest  do  solistów  przedszkoli, szkół  podstawowych,  gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (do 8 osób). Uczestnicy biorą udział w konkursie wokalnym. Repertuar powinien obejmować: kolędy, pastorałki i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej wykonane w języku polskim.
Karty zgłoszeń przyjmowane są w naszej placówce do 27 listopada /szczegóły w regulaminie festiwalu/.

Przeglądy rejonowe kwalifikują 3 solistów i 3 zespoły w każdej kategorii do finału festiwalu, który odbędzie się w dniach 19 – 21 grudnia 2017 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 35

Organizatorzy Festiwalu: Urząd Miasta Szczecin, Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie oraz Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie

Współorganizatorzy: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji oraz Szkoły Podstawowe oraz Szkoły Podstawowe nr 23, nr 51, nr 55, PP nr 23, PP nr 62, PP nr 52

 

XVIII Prezentacje Taneczne A TERAZ MY – zapraszamy!

W sobotę, 17 marca 2018 r. w Hali Sportowej Zespołu Obiektów Szczecińskiego Domu Sportu w Szczecinie odbędą się XVIII Prezentacje Taneczne „A teraz MY”. Celem przeglądu jest m.in. prezentacja dorobku artystycznego szkół i placówek wychowania pozaszkolnego,konfrontacja osiągnięć rówieśniczych, wzbogacenie doświadczeń scenicznych młodych wykonawców oraz wymiana doświadczeń nauczycieli i instruktorów.

Do udziału w przeglądzie, zapraszamy zespoły złożone z uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego. Zespoły należy zgłaszać wg kategorii wiekowych. Przy ustalaniu wieku uwzględnia się rok urodzenia uczestnika: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, pow. 16 lat [więcej]

IX Miejski Przegląd Twórczości Przedszkolnej „ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT” – edycja ekologiczna

Pałac Młodzieży zaprasza do udziału w IX Miejskim Przeglądzie Twórczości Przedszkolnej „ZE ŚPIEWEM I TAŃCEM ZA PAN BRAT” – edycja ekologiczna. Przegląd skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.To wyjątkowa możliwość dobrej zabawy i zaprezentowania swoich umiejętności na scenie. Przygotowany program o tematyce ekologicznej powinien zawierać elementy muzyki i ruchu zgodnie z rodzajem prezentacji: prezentacje wokalne (soliści), prezentacje wokalne (zespół), prezentacje taneczne (zespół). Zgłoszenia przyjmujemy do 5 kwietnia 2018 r. Przegląd rozpocznie się w Pałacu Młodzieży, w czwartek 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00.
Szczegóły w regulaminie:

„Czy znasz swoje miasto?” – konkurs dla internautów. Edycja IV

Drodzy Internauci!

Pracownia Turystyczno – Ekologiczna Pałacu Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, zaprasza do udziału w IV Konkursie dla internautów „Czy znasz swoje miasto?”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do nadsyłania odpowiedzi na pytania w kolejnych etapach. Życzymy powodzenia! [więcej]

WYNIKI XIX edycji konkursu „Każdy może śpiewać”

27 maja odbyła się XIX edycja konkursu „Każdy może śpiewać” organizowanego przez Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie. Jury w składzie: Dariusz Chmielewski (przewodniczący), Małgorzata Wieland, Krzysztof Machowski, Ryszard Dziubak po przesłuchaniu 26 uczestników dokonało oceny i postanowiło przyznać Nagrodę GRAND PRIX Wiktorii Pietras z Pałacu Młodzieży w Koszalinie,
przyznając 231 punktów/ kier. art. Małgorzata Orłowska/.

Ponadto tytuł LAUREATA zdobyli: [więcej]

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Poezja w obrazach – poetów polskich” – wyniki

Popularyzacja twórczości plastycznej oraz upowszechnianie poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży, to cele organizowanego już od 10 lat przez Pałac Młodzieży konkursu plastycznego. Na tegoroczną edycję adresowaną jak zawsze do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz domów kultury i innych placówek oświatowych wpłynęło 335 prac z 54 placówek oraz od uczestników indywidualnych. Komisja w składzie – Mariola Grochowska (przewodnicząca), Bogumiła Kuźnicka oraz Aleksandra Muras, dokonała oceny prac w czterech regulaminowych kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16-19 lat

Komisja przyznała 11 równorzędnych nagród oraz 11 równorzędnych wyróżnień: [więcej]