Spotkajmy się z legendą zachodniopomorską… – 52. wieczór literacki w Pałacu Młodzieży

W czwartek, 26 kwietnia 2018 roku o godzinie 17:30 w Pałacu Młodzieży, w cyklu spotkań W PAŁACU literacko odbędzie się 52. wieczór promujący pisarzy nie tylko szczecińskich. Bohaterką wieczoru będzie Leokadia Szymańska, pielęgnująca i promująca twórczość i pamięć o pisarzu Januszu W. Szymańskim.
Na spotkaniu będzie prezentować pośród licznych książek Autora Zwyczajów i obyczajów pogańskich zachowanych w kulturze narodu nowo wydany zbiór pt. „Legendy Puszczy Goleniowskiej”.
Janusz W. Szymański był nieustającym tropicielem i propagatorem historii o naszym regionie. Ta działalność wynikała zarówno z Jego zainteresowań, pasji, ale też z powołania nauczycielskiego. O Autorze więcej na spotkaniu w rozmowie z Leokadią Szymańską. Natomiast w odległy legendarny czas i przestrzeń zachodniopomorskich bohaterów przeniesie słuchaczy Krystyna Maksymowicz.

52. wieczór W Pałacu literacko poprowadzi Róża Czerniawska-Karcz.
ZAPRASZAMY!
Możliwość nabycia książek. Wstęp wolny.

Miejsce: sala multimedialna nr 106, Pałac Młodzieży, Aleja Piastów 7 w Szczecinie

JANUSZ WŁADYSŁAW SZYMAŃSKI (1940 – 2016) Poeta, prozaik, historyk, popularyzator wiedzy historycznej a szczególnie regionalnej.

Absolwent Studium Nauczycielskiego w Szczecinie, w 1973 obronił pracę magisterską z historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplomowany nauczyciel historii, wiedzy obywatelskiej, religioznawstwa. Specjalizował się w nauczaniu zajęć praktycznych i w roli wychowawcy domów dziecka. W okresie długoletniej pracy zawodowej był nauczycielem szkół podstawowych i średnich, wizytatorem Oświaty i Wychowania, instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Publikował liczne artykuły i reportaże w prasie pedagogicznej, historycznej i religioznawczej. Po zakończeniu pracy zawodowej w 1991 roku poświęcił się pracy  literackiej oraz działalności popularyzującej wiedzę historyczną.

Wydał 16  książek, w tym 15 tomów  prozy: Życie, 1997; Opowieści i legendy pomorskie, 2000;  Agwa, 200; Siedem świętych kręgów, 2002; Dolina, 2003;  Syberyjskie noce, 2003;  Pomorzanie w historii, baśni i legendzie, 2004;  Książęcy ród Gryfitów, 2006;   Jaszko – rycerz księżnej Zofii, 2000; Szkwał, 2008; Diabelskie pomioty, 2009; Zwyczaje i obyczaje pogańskie zachowane w kulturze narodu, 2009; Z pepeszą w dłoni, 2010; Waldensi, 2015 oraz  tom wierszy Stokrotka i morze, 1998.

Należał od 2008 roku do Związku Literatów Polskich, od 2011 do ZLP Oddział w Szczecinie.

Za swoje zasługi na rzecz ZLP w Szczecinie został uhonorowany w 2016 roku Medalem okolicznościowym „Gloria Cultura”. Odznaczany Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Dodaj komentarz