Warsztaty wokalne – Cieszyno/Zima 2018

W dniach 20-27 stycznia 2018 r. w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Legnica” w Cieszynie, odbyły się warsztaty wokalne dla uczestników zajęć Pracowni Wokalnej z Pałacu Młodzieży. Wzięło w nich udział 11 uczestników, którzy podczas wypoczynku mieli okazję się zintegrować poprzez wspólne działania artystyczne i poznawanie nowych miejsc związanych z atrakcjami turystycznymi regionu. Efektem aktywnego spędzania czasu było m.in. przygotowanie koncertu dla mieszkańców Cieszyna

Głównym zamierzeniem była integracja grupy i stworzenie zespołu wokalnego. Uczestnikami warsztatów była młodzież z grupy początkującej młodszej i starszej, zespołu Cantaro i Markato Bis, którzy uczestniczą w zajęciach w Pałacu w różne dni i godziny. Wielu z nich poznało się dopiero w autokarze i podczas wspólnych prób na warsztatach.
Młodzież aktywnie i z entuzjazmem uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez p. Dariusza Chmielewskiego. Wspólna praca i przybywanie razem zintegrowały całą grupę. Atmosfera w zespole była twórcza i widać było wielkie zaangażowanie.

Oprócz zajęć warsztatowych młodzież zwiedziła najbliższą okolicę i Złocieniec. Na koniec warsztatów organizatorzy zaplanowali dwa koncerty. Pierwszy koncert odbył się dla podopiecznych Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy filia Złocieniec, drugi w Ośrodku, dla mieszkańców Cieszyna. Na repertuar koncertów składały się utwory opracowane i przygotowane podczas warsztatów. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, a nagrodą za pracę na warsztatach, były owacje publiczności podczas koncertów.

Na spotkaniu pożegnalnym, podziękowano uczestnikom za duże zaangażowanie w zajęcia warsztatowe. Każdy otrzymał dyplom uczestnictwa i drobny upominek. Był tort i pożegnalna dyskoteka.

 


Dodaj komentarz