Miejski Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Codziennie Polskę tworzyMy”

Pałac Młodzieży w Szczecinie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest m.in. uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ukazanie obrazu niepodległości przez pryzmat młodych mieszkańców, dla których Szczecin jest centrum życia, gdzie realizują swoją przyszłość, wolność, niezależność, marzenia i inspiracje na dalsze życie i prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Konkurs adresowany do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, oceniany w pięciu odrębnych kategoriach wiekowych.
Konkurs trwa od 11 stycznia do 11 maja 2018 r. (ostateczny termin dostarczania lub nadsyłania prac do Organizatora – decyduje data stempla pocztowego). Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres naszej placówki.
Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na stronie internetowej Organizatora w dniu 11 czerwca 2018 r. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Galerii Prezydenckiej Urzędu Miasta Szczecin w czerwcu 2018 r. Wystawa pokonkursowa trwać będzie od 5 do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Pałacu Młodzieży w Szczecinie.
Wszystkie informacje, m.in. tematyka, format i technika prac znajdują się w regulaminie:

 

 


Dodaj komentarz