Podsumowanie Konkursu na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne

11 grudnia 2017 r. w Pałacu Młodzieży odbyło się po raz pierwszy podsumowanie Konkursu na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne w roku szkolnym 2016/2017. Do roku 2015/2016 konkurs odbywał się pod patronatem Regionalnego Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Wówczas odbyła się jego XIX edycja.
W roku szkolnym 2016/2017 w konkursie wzięło udział łącznie 16 placówek. Najwięcej w kategorii szkół podstawowych – 10, w kategorii szkół gimnazjalnych – 2, szkół ponadgimnazjalnych – 3 oraz 1 inna placówka oświatowa. Komisja w składzie: Urszula Szajda, Elżbieta Wielgoszewska, Magdalena Włodkowska oraz Krzysztof Szydłowski, w oparciu o obowiązujący regulamin oraz dostarczoną przez placówki dokumentację opracowała wyniki konkursu.

Nagrody wręczali:
– pan Grzegorz Janowski, główny Specjalista Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
– pani Elwira Rewcio Dyrektor Pałacu Młodzieży
– pani Elżbieta Wielgoszewska członek Komisji Konkursowej.

W kategorii szkół podstawowych przyznano:

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza
    w Szczecinie; opiekunka SKKT pani Anna Klimaszewska
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 18 im. J. Bema w Szczecinie, opiekunki pani Marta Nowosielecka i pani Anna Pałaszewska
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie; opiekunki pani Dorota Fuławka, Patrycja Kryszałowicz i Joanna Czubak

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano:

  • I miejsce – Zespół Szkół Elektryczno – Eelektronicznych im. prof. M. T. Hubera w Szczecinie; opiekun pan Robert Adamowicz
  • II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie; opiekunki pani Sylwia Kowalczyk i pani Mariola Kucharska
  • III miejsce – III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie; opiekunki pani Mirosława Adamowicz i pani Barbara Hase

W kategorii szkół gimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych przyznano wyróżnienia.

Wyróżnione gimnazja:

  • Gimnazjum nr 6 im. prof. Stefana Kownasa w Szczecinie, które od tego roku działa w Technikum Technologii Cyfrowych, opiekunka pani Grażyna Zacharewicz
  • Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie, które od tego roku szkolnego działa w Szkole Podstawowej nr 74; opiekunka pani Ewa Kowalewska.Wyróżnienie w kategorii innych palcówek oświatowych otrzymał: Miejski Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Szczecinie; opiekunka pani Dagmara Babiarz

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym!

Spotkanie uświetnił występ zespołu wokalnego pod kierunkiem pana Dariusza Chmielewskiego. W ich wykonaniu usłyszeliśmy wiązankę utworów turystycznych. Na zakończenie, zgodnie z turystyczną tradycją, zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.

zdjęcia: Monika Wilczyńska

więcej zdjęć na fb – PAŁAC MŁODZIEŻY


Dodaj komentarz