Wyniki III Festiwalu Piosenki Turystycznej

W sobotę, 16 listopada w Pałacu Młodzieży odbył się III Festiwal Piosenki Turystycznej. Jego najważniejszym celem jest popularyzowanie piosenki turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych oraz inspirowanie do rozwijania swoich talentów, integracja środowisk uczniów i popularyzowanie wartości ekologicznych. W przeglądzie udział wzięło 49 osób, w tym 5 zespołów oraz 16 wykonawców indywidualnych.
Jury w składzie: Marek Żak – przewodniczący, oraz Szymon Lipski i Ryszard Dziubak, po przesłuchaniu wszystkich uczestników postanowiło przyznać tytuł laureata i zaprosić do udziału w koncercie finałowym niżej wymienionych wokalistów i jeden zespół:

  • Piotr Bieniek ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie, op. art. Ewa Ott- Kamińska, Anna Klimaszewska
  • Zuzanna Czerniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie, op. art. Paweł Lemiesiewicz
  • Alicja Kondzioła z Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie, op. art. Izabela Strychalska,
  • Alicja Psiurska ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie, op. art. Małgorzata Miller,
  • Karolina Psiurska z X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, op. art. Małgorzata Miller.
  • Hubert Sowa ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie,op. art. Gabriela Kaźmierowska
  • Edyta Tyrcha ze Szkoły Podstawowej w Zamęcinie, op. art. Anna Czerniak
  • Zespół CDN z III Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, op. art. Barbara Hase.

Laureaci wystąpią w koncercie finałowym podczas „Biesiady turystycznej”, która odbędzie się w Pałacu Młodzieży w dniu 28 listopada, o godz. 14:00

Przegląd prowadzili Krzysztof Kasyk i Oliwer Witek, uczestnicy Pracowni Teatralnej, pod opieką artystyczną Marcela Mroczka.
Gratulujemy laureatom i wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w Festiwalu!

tekst: Monika Wilczyńska
zdjęcia: Iwona Sarnicka